de geschiedenis van het orgel

De parochiekerk van Ottersum beschikt over een pijporgel met een korte maar interessante geschiedenis.

Het orgel is in 1948 in de kerk geplaatst. Door schaarste aan materiaal en bezuinigingen op de kosten zijn er tweedehands materialen gebruikt.
Hierdoor maar ook doordat het orgel heel hoog op een balkon in de kerk stond, was het zeer storingsgevoelig.

In 1977 is het daarom buiten gebruik gesteld en is er een elektrisch orgel aangeschaft.

In 1999 zijn enkele orgelliefhebbers begonnen met het bespeelbaar maken van het instrument dat in slechte toestand verkeerde.
Eind 2000 was het orgel weer redelijk bespeelbaar en werd het tijdens kerkdiensten weer gebruikt.

Inmiddels was gebleken dat 4 van de 6 windladen van het orgel afkomstig waren van het Cavaillé Collorgel in het Haarlemse concertgebouw Philharmonie.

Dat Haarlemse orgel zou gerestaureerd worden en men wilde graag de oorspronkelijke windladen terughebben.

Dat wilde men in Ottersum wel. Het bood de mogelijkheid om het orgel grondig te restaureren met nieuwe windladen.
Hiertoe is de stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum opgericht. In 2008 is het grote orgel op het beneden balkon in de kerk opnieuw opgebouwd.
Binnen de stichting is een orgelcomité actief dat jaarlijks een of meerdere orgelconcerten op het prachtig klinkende, 31 registers tellende orgel.
Het verhaal over de “wederopstanding” van het orgel is bij gelegenheid van de inwijding in een brochure uitgegeven. Hier kunt u de digitale versie lezen (PDF).
De concerten worden onder meer aangekondigd onder het kopje “Actueel” van deze website.
Jaarlijks worden er orgelconcerten op ons orgel georganiseerd.