DAG Werkgroep Leuk

De werkgroep Leuk bestaat formeel niet meer.

De vrijwilligers van deze werkgroep werkte al een aantal jaren intensief samen met de vrijwilligers binnen de stichting tot behoud van cultureel erfgoed Ottersum. Die samenwerking werkte tot grote tevredenheid van allen. De banden met de stichting DAG (Dorps Ambitie Groep) werden steeds losser.
Maar een duidelijke werkstructuur waarin de verantwoordelijkheden goed geregeld zijn ontbrak. Door recente nieuwe regelgeving (europees: het aanwijzen van UBO’s; nationaal de Wet Bestuur ent Toezicht Rechtspersonen WBTR) werden wij gedwongen om de verantwoordelijkheden goed te regelen.
Dat hebben we gedaan door alle vrijwilligers te laten werken in en onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. In een nieuw huishoudelijk reglement is alles goed geregeld.
Belangrijk vindt iedereen dat het bestuur dat jaarlijks een beleidsplan moet maken en hierover ook verantwoording moet afleggen zich voor zover mogelijk voor het beleids- en jaarplan laat leiden door de inbreng van de vrijwilligers.
In de praktijk verandert er eigenlijk maar weinig en blijven we vooral LEUKE dingen voor ons dorp organiseren waarbij de focus blijft gericht op het cultureel erfgoed en de cultuurhistorie.