Ottersum in jaartallen

 

Jaartal Gebeurtenis
1350 vanaf deze tijd is Ottersum een zelfstandige parochie
1372 tot nu toe oudst bekende optekening van “Oetershem” door pastoor Johannes Benne
1441 Ottersum bij het land van Kleve
1694 bouw van de eerste kapelanie
1695 hertog van Kleve erkent de kapelanie
1748 de klokken worden door Jean Petit gegoten
1770 er wordt een begin gemaakt met de ontginning van de Panovense en Zelderse heide
1775 ten tijde van pastoor J. ten Back wordt de pastorie door brand verwoest
1782 pastoor Broeckwijlder bouwt de huidige pastorie
1798 Franse inval; de oprichting van de gemeente Ottersum met J. Noy als onze eerste burgemeester
1804 Hij wordt opgevolgd door H. Quikbörner
1806 Jan Geene, oudst bekende schoolmeester van Ottersum
1809 verzoek om eigen school in de Aaldonk
1815 na de Franse tijd komt Ottersum bij Nederland
1819 de bouw van een “schoolvertrek”
1830 wij worden onderdanen van koning Leopold van België, we hebben zelfs een Belgische pastoor, van Stapel
1839 definitief bij Nederland
1840 aanleg van de rijksweg
1842 burgemeester W. Theunissen wordt opgevolgd door K. v.d. Loo
1844 de bouw van de kruiskerk door pastoor van Berkel
1848 de aanleg van de Ottersumseweg en de bouw van de molen de Reus
1853 bij bisdom Roermond; Petrus Verheggen is hier pastoor
1856 Gerardus Pubben wordt koster
1862 de vorming van het dekenaat Gennep
1866 het verzoek voor een eigen parochiekerk in het Ven wordt afgewezen
1867 ten tijde van pastoor Peeters wordt de toren gebouwd
1870 de bouw van de kapelanie
burgemeester J. Grutters wordt opgevolgd door Esser
1882 de zusters komen op Roepaan. J. van Haeff is dan hier pastoor
1888 verzoek om een eigen school in ’t Ven wordt afgewezen
1890 de bouw van een nieuwe openbare school voor 300 leerlingen
1891 gevolgd door de bouw van een onderwijzerswoning
1896 de stichting van het zustershuis in het Stepke (St Antoniusklooster) met meisjesschool en bewaarschool ten tijde van pastoor America
1899 de harmonie wordt opgericht
1902 burgemeester H. Grutters wordt opgevolgd door v. Grunsven
1903 het gemeentehuis en de boterfabriek worden gebouwd
1904 Ottersum krijgt een hulppostkantoor (naast ’t Praothuus, tegenwoordig Logement de Reiziger)
1905 het kerkbestuur o.l.v. pastoor J. Geurts besluit tot een meerjarenplan i.v.m. de restauratie van kerk en toren
1913 de ingebruikname van de tramlijn Venlo Nijmegen
1919 burgemeester Sengers volgt van Grunsven op
1921 juf Goossens begint aan een lange onderwijscarrière
1925 na kapelaan Hoogeland komt kapelaan Peeters
1927 verzoek vanuit Milsbeek om een eigen kerk
1928 de openbare jongensschool wordt een bijzondere school
1929 pastoor Heymans vertrekt, van Laer komt
J. van Rens wordt als onderwijzer benoemd
1930 in februari wordt begonnen met de bouw van de nieuwe kerk aan de St Jansstraat.
Milsbeek wordt eigen parochie
1931 de inzegening van de kerk op 21 december.
De oude kerk op het kerkhof wordt afgebroken.
opening van de school in Milsbeek; juf Akkers en meester Bindels gaan daar heen
1932 G. Pubben wordt koster
1933 op 18 september vindt de consacrering van de nieuwe parochiekerk plaats.
Juf Pubben, Juf Lueben, meester Nagels en meesters Jaspers gaan naar de nieuwe school in ’t Ven. Ottersum is leeggelopen!
1935 kapelaan Mooren wordt opgevolgd door Cremers
1937 afscheid van meester Smeets, het legendarische hoofd van Ottersum
benoeming van W. Vullings en A. Smits
1939 meester Holleman vertrekt naar Curacao
Door verraad springt op 10 mei ’s morgens de Gennepse spoorbrug over de Maas niet in de lucht. De oorlog is begonnen.
kapelaan Driessen volgt kapelaan Miedema op
1942 op 25 november worden de klokken weggehaald
1943 de beschildering van het priesterkoor door Daan Wildschut
1944 op 30 januari start pastoor van Laer een actie voor een nieuw en groter kerkorgel.
evacuatie van het hele dorp op 19 oktober vanwege het oorlogsgeweld.
1945 13 februari vindt de bevrijding van Ottersum plaats.
1946 in de kerk wordt een gestukadoord gewelf aangebracht
burgemeester Janssen volgt Sengers op
40jarig priesterfeest van v. Laer. Aanbieding van het H. Hartbeeld aan de St. Jansstraat
afscheid van kapelaan Driessen; hij wordt bouwpastoor in Middelaar
1947 kapelaan Bettonville komt naar Ottersum. Met meester Smits is hij de grote gangrnaker voor de jeugdbeweging
’t Ven wordt rectoraat
1948 het in 1944 bij B. Pels in Alkmaar bestelde orgel wordt geplaatst en ingewijd
1949 de klokkenwijding
1950 de eerste klas Van de jongensschool gaat naar de zusters
1952 de beelden uit de oude kerk worden gerestaureerd en in de nieuwe kerk geplaatst
1953 in de kerk wordt een geluidsinstallatie aangebracht
1954 zilveren pastoraat van pastoor van Laer; aanbieding van de gouden paramenten (miskleren)
Zuster Domitia (de Miets) wordt opgevolgd door zuster Adolfa, het laatste hoofd van de meisjesschool
1956 installatie van pastoor Geurts uit Geysteren
1958 opheffing van de zustersschool; samenvoeging met de jongensschool
1961 het zilveren priesterfeest van pastoor Geurts en de komst van kapelaan Dings
1963 er wordt een parochieraad opgericht
het hekwerk (stekètsel) rond de kerk wordt verwijderd
meester Jacobs maakt plaats voor meester Webers
1964 er komt een bibliotheek met leeszaal
1965 21 nov. overlijden van Burgemeester Janssen
start van de gezinsbijdrageregeling
Piet Cöp, Ottersums laatste neomist
1966 16 maart benoeming van Burgemeester Berger, de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Ottersum
1967 kapelaan van de Ven volgt Dings op
afscheid mej. M. Goossens na 45 jaar voor de klas gestaan te hebben
1968 bouw van de lagere school aan de Goorseweg
1969 Oprichting van de Stichting Katholiek Onderwijs Ottersum. Tot dan toe was het kerkbestuur het schoolbestuur.
1972 afscheid pastoor A. Geurts en kapelaan van de Ven
installatie pastoor Jacobs
1973 1 jan. opheffing van de gemeente Ottersum. “Onze burgemeester Berger wordt na de fusie van Ottersum en Gennep burgemeester van de nieuwe gemeente.
restauratie pastorie (duurt 1 jaar)
1974 verschijning van het eerste parochieblad
afscheid van meester van Rens
1976 Gerrit Pubben legt kosterschap neer
1977 oprichting van een oudercomité
afscheid meester Smits
op 16 april kerk na ketelbrand onder het roet. Voor zes weken wordt de gymzaal noodkerk
Na een enquête onder parochianen volgt aanschaf van een electronisch kerkorgel t.w.v.f 31.000.
Het pijporgel wordt na een leven van vele storingen buiten gebruik gesteld
1978 grondige restauratie van de lagere school
1979 bouw van een dagkapel en plaatsing van een nieuwe altaartafel
1980 vernieuwing van de wijzerplaten van de toren
18 mei overlijden van Pastoor A. Geurts
12 tot 20 dec. feestweek bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de huidige kerk
1987 in mei afscheid van pastoor Jacobs
in augustus installatie van pastoor Paquay
1988 op 18 april brandt de basisschool op 2 lokalen na helemaal af.
1990 in september wordt de nieuwbouw van basisschool De Brink feestelijk in gebruik genomen.
1993 nieuwe plannen voor pastoraatsgroep, catechese, gemeenschapsopbouw, diaconie en liturgie
1996 restauratie van het kerkgebouw (nieuwe leien; toren en ramen grondig opgeknapt)
1999 het Pelsorgel wordt door vrijwilligers weer bespeelbaar gemaakt.
2004 in juni afscheid van pastoor Bert Paquay maar hij blijft parochiaan.
2005 in januari installatie van pastoor René Schols
2006 Voorjaar: Plannen voor restauratie van het grote orgel worden in het kerkbestuur vastgesteld en aanbesteed. Flentrop orgelbouw uit Zaandam krijgt de opdracht.
2007 Het dekenaat Gennep wordt met dat van Venray samengevoegd. Voortaan heet het dekenaat Venray-Gennep. De pastoor van de St Petrusbanden parochie van Venray is de deken.
2008 Oud pastoor Bert Paquay viert in april zijn 40 jarig priesterjubileum.
Op 7 september feestelijke inwijding van het gerestaureerde orgel met concert door Ton van Eck, adviseur KKOR tijdens de restauratie
2009 Jos van der Kooy, stadsorganist van Haarlem, geeft een concert op het vernieuwde orgel.
2010 In het vroege voorjaar legt de vrijwilligers-klussengroep een verlichting aan de voet van de voorgevel van onze kerk aan.
2014 Het kerkbestuur van onze parochie fuseert met de kerkbesturen van Milsbeek en Ven Zelderheide tot één VOM-kerkbestuur
2015 Als gevolg van de benoeming van pastoor Schols tot pastoor van de parochies van Mook, Middelaar en Molenhoek fuseren de kerkbesturen van het VOM en van de noordelijke parochies tot één VOMMMM-kerkbestuur. Dat wil zeggen dat hetzelfde kerkbestuur voor elk van de 6 parochies wordt benoemd. Er zal in de toekomst naar toe worden gewerkt dat alle zes parochies opgaan in één nieuwe parochie die het hele VOMMMM-gebied omvat.