de geschiedenis van het orgel

De parochiekerk van Ottersum beschikt over een pijporgel met een korte maar interessante geschiedenis.

Het orgel is in 1948 in de kerk geplaatst. Door schaarste aan materiaal en bezuinigingen op de kosten zijn er tweedehands materialen gebruikt. De windlade (de ventielkast waarop de orgelpijpen staan) van het Nolting-orgel uit de vorige parochiekerk werd gebruikt. Verder konden enkele windladen uit een Cavaillé-Collorgel uit het afgebroken Paleis voor de Volksvlijt in Amsterdam worden benut. Deze oude windladen waren storingsgevoelig maar de meeste hinder werd ondervonden doordat het orgel heel hoog op een balkon in de kerk stond. Hier waren de temperatuurverschillen in de seizoenen extreem. Begin zeventiger jaren moest er al groot onderhoud gepleegd worden.

In 1977 is het daarom buiten gebruik gesteld en is er een elektrisch orgel aangeschaft.

In 1999 zijn Joep van Deursen en Frans Meeuws begonnen met het bespeelbaar maken van het instrument dat in slechte toestand verkeerde.
Eind 2000 was het orgel weer redelijk te bespelen en werd het tijdens kerkdiensten weer gebruikt.

Het Cavaillé Collorgel waar vier windladen uit afkomstig waren was echter indertijd met nieuwe laden in het Haarlemse concertgebouw (tegenwoordig de Philharmonie) opgebouwd. Dat Haarlemse orgel zou gerestaureerd worden en men wilde graag de oorspronkelijke windladen terug hebben.

Dat wilde men in Ottersum wel. Het bood de mogelijkheid om het orgel grondig te restaureren met nieuwe windladen.
Hiertoe is de stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum opgericht. In 2008 is het grote orgel op het beneden balkon in de kerk opnieuw opgebouwd.
Binnen de stichting is een orgelcomité actief dat jaarlijks een of meerdere orgelconcerten op het prachtig klinkende, 31 registers tellende orgel organiseert.
Het verhaal over de “wederopstanding” van het orgel is bij gelegenheid van de inwijding in een brochure uitgegeven. Hier kunt u de digitale versie lezen (PDF).
De concerten worden onder meer aangekondigd onder het kopje “Actueel” van deze website.