Literatuurlijst

BOEKENLIJST Ottersum
– samengesteld door onze vrijwilliger Joke Liebrand die in 2020 helaas is overleden en door ons wordt gemist.

Aymans, G., P. Burggraaff en W. Jansen.
De regio Gennep aan de ketting; Gennep, Heijen, Milsbeek, Oeffelt, Ottersum, Ven-Zelderheide in kadasterkaarten (1731-1732)
Gennep, Gemeente Gennep i.s.m. de gemeente Oeffelt en St. Historie Peel-Maas-Niersgebied Venray. 1988

Brand, Rien van den en Theo Manders.
Vesting ’t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd. Haps, 2002.

Dialectwoordenboek van de gemeente Gennep; een keuze uit de woordenschat van het dialect van Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. 
Wiel van Dinter, Herman Giesbers, Hans Gilissen e.a. Gennep, 1993

Dialectspreekwoordenboek van de gemeente Gennep; een keuze uit spreekwoorden, uitdrukkingen, versjes en liedjes in het dialect van Gennep Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.
Sjaak Kroon, Huub Coopmans, Wiel van Dinter e.a. Gennep, 2005

Dinter, Wiel van.
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “St. Jan” te Ottersum, 1903-1948
Gennep, Historische kring ‘Maas en Niers’, 2004

Dinter, Wiel van.
Een eeuw muziek; van Buitenzicht tot Hekkens. 1899-1999.
Harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide-Ottersum. 1999.

Dinter, W. van en P. Toonen.
Gennep in de kerstvloed 1993. Gennep, februari, 1994.

Dinter, W. van.
Historische notities betreffende Ottersum.
Gennep, Gemeente Gennep, afdeling voorlichting, 1999.

Dorps ambitie boek Ottersum. Resultaat 2012; ambities van Ottersum.

Feith, Jan.
Met den Maasbuurtspoorweg Nijmegen-Venlo. Maasbree, De Lijster, 1981.

Handelsdrukkerij K.J. van de Lest; kroniek van een drukkers familie in de twintigste eeuw.
Uitgave t.g.v. Monumentendag en burendag, 2011

Het gezicht op de Niersbuurt; verhalen van bewoners van deze unieke buurt.
Uitgave t.g.v. Monumentendag en burendag, 2011

Hoogwater in Noord-Limburg; samengesteld door Dries Smeets, 1993

Het onderwijs in Ven-Zelderheide; jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de lagere school, 25-jarig bestaan van de kleuterschool. 1983

In de Kring verteld… Keur uit lezingen gehouden voor de historische kring “Maas & Niers” van het Limburg geschied en oudheidkundig genootschap. Eindredactie: Wiel van Dinter

Jaspers, Wim en Jacob Sluiters.
Ottersum en Ven-Zelderheide op de foto! Historische foto’s uit het verleden van Ottersum en Ven-Zelderheide. Boxmeer, Drukkerij Schoth B.V. 1985

Kerst in het water; watersnoodramp 1993. Dagblad van Noord-Limburg. Venlo, 1993.

Liebrand, Rita
Vier eeuwen Liebrand; een geslacht van pottenbakkers. Boxtel, 2005.

RKOSV Achates 50 jaar balvaardig; 1945-1995.

Rood-Wit jubileumboek; Achates 60 jaar. 1945-2005.

Machtig Moj De Maskotters Ottersum 55 jaar;
Tussen de coulissen. 33 jaar. De Maskotters 1959/1992.

Welsh ponyclub ‘De Niersruiters’ Ottersum. Uitgave t.g.v. het feit dat op 8 oktober 1963 de oprichting plaatsvond van de Welsh ponyclub ‘De Niersruiters’.

25 jaar Parochieblad Ottersum 4 delen.
Jubileumuitgave; bloemlezing 1974-1986,
Jubileumuitgave; bloemlezing 1986-1999,
Jubileumuitgave; geschiedenis Ottersum / deel 1
Jubileumuitgave; geschiedenis Ottersum / deel 2

50 jaar Jeugdvierdaagse. Ottersum 1958-2007. Juni, 2007.

110 jaar Harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide-Ottersum. Oktober, 2009.

Het evacuatiedagboek van Zuster Adeltraud, de Roepaen en ’t Stepke, mei 2015, uitgave Stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum