een stuk geschiedenis van Ottersum

Rien van den Brand heeft naspeuringen gedaan naar de historie van ons dorp en hierover een mooi verhaal geschreven.
Kijk hier:
De geschiedenis van Ottersum