In memoriam Henriët Gröniger

Op 24 april 2023 overleed Henriët Gröniger.

Het is nog maar kortgeleden dat Henriët lid werd van onze groep die ook als Historische Club Ottersum bekend is. Wij waren al enige tijd in het bezit van een flinke verzameling bidprentjes van overleden dorpsgenoten. Na een oproep in het DAGblad Ottersum meldde Henriët zich als vrijwilliger aan, samen met broer Ben en Jan Bindels om de prentjes te sorteren en voor digitalisering zorg te dragen. Henriët nam de coördinatie van het project op zich en trad toe tot onze groep als vertegenwoordigster. Dankzij de werkzaamheden van de projectgroep met Henriët als coördinator zijn honderden prentjes gedigitaliseerd en voor iedereen raadpleegbaar, te vinden via onze website.

Toen er voorbereidingen werden getroffen om een tweede collectie prentjes te verwerken bleek snel dat Henriëts ziekte haar niet meer in staat stelde om hier nog veel aandacht aan te schenken. Het nieuws dat zij nu overleden is, heeft ons geschokt. Onvoorstelbaar dat zij weldra zelf bij de overleden dorpsgenoten in databank van de website zal worden vermeld.

Wij zijn Henriët dankbaar voor het werk dat zij voor ons heeft gedaan. In de paar vergadering die zij heeft kunnen bezoeken had ze een relevante inbreng en haar belangstelling was breed. Ottersum en het culturele erfgoed had haar interesse.

Ook wij zullen haar missen.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Tot Behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *