RABO clubsupport

Ook dit jaar houdt de Rabobank haar actie Rabo Clubsupport om verenigingen te ondersteunen. Dit jaar hebben wij als stichting tot behoud van cultureel erfgoed Ottersum een aanvraag gedaan voor ondersteuning in bij het project Klok Maria Roepaan. Hierdoor hebben wij in een door onszelf gebouwde klokkenstoel een van de klokken van het Maria Roepaaninstituut […]

bidprentjes

Wij beschikken inmiddels over een grote collectie bidprentjes die vroeger bij een kerkelijke uitvaart werden gedrukt en aan de parochianen uitgereikt. Veel organisaties die zich met cultuurhistorie of heemkunde bezig houden digitaliseren hun collectie. Vervolgens kan de collectie op een website ingezien worden. Ook wij gaan dit doen. In Gennep is de stichting Erfgoed Gennep […]

RADIO-TV CULTHIS

In onze gemeente bestaat een radioprogramma over de cultuurhistorie in onze omgeving. Maandelijks wordt het programma ververst. Als er Ottersumse wetenswaardigheden zijn, komen die ook in de uitzending. Klik op: Radio CULTHIS In maart 2020 startte de redactie ook met Tv-programma’s op Gennep News. Het eerste, nog experimentele programma ging over de Ottersumse kerk en […]

het DAGblad

Op de website van DAG-Ottersum kun je over de activiteiten die onder auspiciën van de DorpsAmbitieGroep worden georganiseerd en welke resultaten dit oplevert. Op deze site vind je ook het DAGblad Ottersum , ons onvolprezen wijkblad, ligt weer op de bekende plaatsen in ons dorp klaar om meegenomen en gelezen te worden. Het laatste DAG-blad van […]